נזכור


עמוד הבית >> נזכור

חדר הנצחהאולם ההנצחה, הממוקם בכניסה לספרייה, נבנה לכבודם של תלמידי מרכז חינוך ליאו באק ובוגריו, אשר נפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה. האולם נבנה במטרה לזכור ולכבד את הנופלים, וכן לשמש מקום בו יוכלו תלמידים ומורים ללמוד על הנופלים, על מורשת הקרב של ישראל ולעסוק בפעילויות הקשורות בקידום השלום בינינו ובין שכנינו.


רשימת הנופלים:

עמירם קופרמן ז

נח סמל ז

אשר אליעד זמרים פרבר ז

אבינועם טאוב זאליאב רפפורט זישראל מנדלסון זאיתן פיכטנבאום זדניאל פריד זמיכאל בריקנשטיין זאביב אריאל זנחשון ליבוביץ זשחר מורן זאמיר יואלי זיעל מיבר דוקטורי זניר דורי ז"ליהודית כהן ז"לעדי שירן ז"לאליזבט קצמן ז"למור כדורי ז"לאלון שורק ז"ל


עידן אסולין ז"ל