בית ספר יד"ע ברוח KIPP


עמוד הבית >> בית ספר יד"ע ברוח KIPP


בית ספר יד"ע (ידע-דרך ארץ-עוצמה) ברוח KIPP מגיע לקריית ביאליק!

מודל KIPP האמריקאי מגיע לישראל! המודל דוגל בטיפוח והעצמת התלמידים ולו הצלחה מוכחת בכ- 120 סניפים בכל רחבי ארה"ב.

מרכז חינוך ליאו באק קיבל את הזיכיון הבלעדי להקמת רשת בתי ספר ברוח מודל KIPP בישראל, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לאופי החברה הישראלית ולצרכי אוכלוסיית היעד.

בית הספר הראשון יוקם בחודש אוגוסט הקרוב בשכונת צור-שלום בקריית ביאליק בשותפות של 4 גורמים: מרכז חינוך ליאו באק אוניברסיטת חיפה (הכשרת מורים, הערכה ומדידה), משרד החינוך ועיריית קריית ביאליק.

בהמשך בכוונתנו להקים סניפים נוספים בכל רחבי הארץ.

שאלות ותשובות

היכן ייפתח בית הספר?
בית הספר ייפתח בשכונת צור שלום אך יוגדר כבית ספר על אזורי ויתקבלו אליו תלמידים מכל שכונות העיר.

מי יהיה צוות ההוראה?
צוות הוראה מנוסה ומוסמך לגילאים הרלוונטיים, העומד בכל דרישות משרד החינוך.

כמה ילדים ילמדו בכיתה?
בשנת הלימודים הבאה תשע"ד תיפתחנה 2 כתות א' ובהן 25-27 תלמידים בכיתה.

איך נרשמים?
הרישום באחריות בלעדית של עיריית קריית ביאליק-אגף החינוך טל' 04-8780830.

האם בית הספר הוא פרטי או ציבורי?
בית הספר הוא ממלכתי ציבורי שייך למשרד החינוך ותכנית הלימודים בו היא התכנית הנלמדת בכל בתי הספר בארץ.

מה הייחוד של בית הספר?
מתכונת הלימודים: יום לימודים ארוך משעה 8:00 עד 16:00 כולל ארוחה חמה.
שנת לימודים מורחבת: חופשות קצרות יותר – יותר ימי לימוד.
יחס אישי לתלמיד: כיתות לימוד קטנות, סל שעות הוראה מתוגבר, מגוון מקצועות לימוד.
תהליכי הוראה - למידה חדשניים: דגש על למידת חקר והקניית מיומנויות למידה שמותאמות לסביבה לימודית במאה ה- 21. טאבלט לכל תלמיד.
תכניות לימוד מגוונת הכוללות: חינוך מדעי, חינוך מוסיקלי, נבחרות ספורט, חוגי אמנות ועוד.
סביבה לימודית מפרה הכוללת: כיתות לימוד חכמות, חדרי העשרה, מרחבי למידה אישיים.
סגלי ההוראה: סגל אנשי חינוך מובחר ומסור, המחויב להעצמת התלמיד ברמה האישית והלימודית.

האם תקיימו רצף חינוכי?
בית הספר יקיים רצף לימודי מהגיל הרך (גני ילדים ) ועד כיתה י"ב.

מהי אוכלוסיית היעד?
ראשית, אוכלוסיית שכונת צור-שלום בה יוקם בית הספר. ע"פ מדיניות העיריה בית הספר יהיה על אזורי ויקלוט תלמידים מכל שכונות העיר.

מי השותפים לתכנית?
בית הספר יהיה בית ספר ממלכתי ציבורי לכל דבר ועניין. חברו להקמתו: משרד החינוך, מרכז חינוך ליאו באק, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ועיריית קריית ביאליק.

כיצד תבוא לידי ביטוי שנת הלימודים הארוכה?
בית הספר יקיים לימודים סדירים ופעילות חינוכית בשבוע הקודם לחג הפסח ובמשך כל חודש יולי.

האם תגבו מההורים תשלומים נוספים על תשלומי החובה?
גם בבית ספר זה יחול חוק חינוך חינם. התשלום היחיד שיגבה הוא אגרת חינוך כפי שתיגבה בכל בית ספר אחר בעיר.

היכן ניתן יהיה לקבל יותר פרטים?
מפגש חשיפה יתקיים ב- 25 ביוני בשעה 17:30 באשכול הפיס בקריית ביאליק.