נזכור


עמוד הבית >> נזכור

library_memory2_Q70.jpgאולם ההנצחה, הממוקם בכניסה לספרייה, נבנה לכבודם של תלמידי מרכז חינוך ליאו באק ובוגריו, אשר נפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה. האולם נבנה במטרה לזכור ולכבד את הנופלים, וכן לשמש מקום בו יוכלו תלמידים ומורים ללמוד על הנופלים, על מורשת הקרב של ישראל ולעסוק בפעילויות הקשורות בקידום השלום בינינו ובין שכנינו.


רשימת הנופלים:

Slide1_1.jpg

Slide2_1.jpg

Slide3_1.jpgSlide4_1.jpg

Slide5_1.jpgSlide6_1.jpgSlide7_1.jpgSlide8_1.jpgSlide9_1.jpgSlide10_1.jpgSlide11_1.jpgSlide12_1.jpgSlide13_1.jpgSlide14_1.jpgSlide15_1.jpgSlide16_1.jpgSlide17_1.jpgSlide18_1.jpgSlide19_1.jpgSlide20_1.jpgSlide21_1.jpg


Slide22.jpg